– Jak układają się proporcje płci w PJWSTK, na których kierunkach kobiet jest więcej?
– Największym zainteresowaniem kandydatek cieszą się kierunki artystyczne – grafika i architektura wnętrz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Od kilku lat obserwujemy jednak rosnącą liczbę studentek informatyki. Obecnie liczba kobiet studiujących na tym kierunku jest prawie dwukrotnie większa niż w roku akademickim 2009/2010. Myślę, że to również zasługa akcji zachęcających dziewczyny do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

– Jakie są dziewczyny studiujące w PJWSTK?
– To laureatki krajowych i międzynarodowych konkursów studenckich, festiwali oraz znanych w Polsce i za granicą wydarzeń branżowych. Jedna z naszych studentek zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii „Animacja” na Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film. To także inicjatorki i organizatorki m.in. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Ruchomej Typografii „Motyf”, którego już pierwsza edycja zyskała uznanie światowych autorytetów. Ich aktywność i sukcesy zostały także zauważone przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która przyznała niedawno kilku naszym studentkom stypendia za wybitne osiągnięcia.

– Niektóre kierunki na politechnikach – na przykład chemia – są bardzo sfeminizowane. Czy nie jest to wynikiem przeświadczenia, że kobiety są skrupulatne i pracowite, ale mało twórcze?
– Po pierwsze – kobiety są bardzo twórcze. Choć prawdą jest, że często bywają też bardziej pracowite. Stereotypy to tak naprawdę główna bariera w wyborze kierunku studiów. I stanowią niestety olbrzymią przeszkodę dla rozwoju – zarówno indywidualnego młodych ludzi, jak i gałęzi nauki, które wiele skorzystałyby na tym, by rozwijały je osoby z predyspozycjami, nieograniczone stereotypami kulturowymi.

– Na informatyce kobiet jest nadal zdecydowanie za mało. Boją się czy nie mają predyspozycji?
– To prawda, dziewczyny za rzadko wybierają te studia. Choć gdy już je wybiorą, zwykle są bardzo dobrymi studentkami i często lepiej niż koledzy odnajdują się na rynku pracy. Są znakomite! Niestety, na wcześniejszych etapach edukacji często pojawia się to stereotypowe myślenie o predyspozycjach i zainteresowaniach. A szkoda, bo to i fascynujące studia, i właściwie gwarantowany sukces zawodowy.

– Akcja „Dziewczyny na politechniki!” jest skierowana  przede wszystkim do uczennic szkół ponadgimnazjalnych, ale przecież zdolności i chęć uczenia się przedmiotów ścisłych bardzo często zostaje dziewczynkom „amputowana” już na wczesnym etapie nauki.
– W szkole podstawowej decydująca jest rola nauczycieli  – to oni zarażają pasją do danej dziedziny, lub przeciwnie – zniechęcają czy nie zachęcają. Skuteczne byłyby zarówno programy dla nauczycieli, jak i dla dziewczynek pokazujące, że informatyka to nie nauka „wyłącznie dla chłopców” i że jest wiele wybitnych kobiet w tej dziedzinie. Począwszy od pierwszej programistki – Ady Lovelace, która stworzyła pierwszy na świecie algorytm.

– Czy obserwując losy absolwentów PJWSTK dostrzega Pani różnice w ich traktowaniu przez potencjalnych pracodawców?
– Specjalistów i specjalistek branży IT czy ICT jest w Polsce ciągle za mało. Dlatego pozycja rynkowa absolwentek i absolwentów tych kierunków jest lepsza niż ich kolegów i koleżanek po studiach humanistyczno-społecznych. Inżynier czy magister inżynier mają większy wybór ofert pracy i większe możliwości negocjacyjne, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia. Już na drugim lub trzecim roku studenci podejmują aktywność zawodową, a większość osób kończących studia inżynierskie na kierunku informatyka ma stałą pracę w zawodzie. Liczą się wyniki w nauce, a nie płeć.

– Pokolenie babć współczesnych studentek bez szemrania łączyło obowiązki żony, matki, gospodyni domowej i pracownika – często wynagradzanego gorzej niż mężczyźni. Ilu pokoleń potrzebujemy, żeby wprowadzić realne równouprawnienie – takie, w którym mężczyzna opiekujący się dziećmi nie będzie śmiesznym facetem z reklamy?
– Z przyjemnością patrzę jak coraz więcej ojców też chce zajmować się dziećmi, i w jak wielu związkach relacje są coraz bardziej partnerskie. Oczywiście, ta przemiana jeszcze potrwa, ale dzięki coraz zwiększeniu wyrywaniu się zarówno Polek ze stereotypu „umęczonej matki-Polki” jak i Polaków z „pochłoniętego pracą ojca” już widzę wiele szczęśliwych rodzin partnerskich.

Coraz więcej kobiet też odważnie domaga się równej płacy za równą płacę. Od czasów naszych babć zaszły wielkie zmiany.

– Głęboki niż demograficzny dotyka w coraz większym stopniu uczelnie, ale ten problem powinien martwić nas wszystkich, bo przełoży się negatywnie na wszystkie dziedziny naszego życia.
– Niżowi nie zapobiegną jednorazowe gesty takie jak „becikowe”. Moim zdaniem wyłącznie zapewnienie w miarę stabilnej pracy  – czyli umowy o pracę dla młodych ludzi oraz kompleksowo zorganizowana i dostępna, gwarantowana przez państwo opieka nad dzieckiem, która pozwoliłaby obojgu rodzicom być aktywnym zawodowo, mogą poprawić sytuację. Tylko systemowe rozwiązania jest w stanie zapobiec problemowi niżu demograficznego, który będzie bardzo niekorzystny dla naszej nauki i gospodarki w przyszłości.

– Dzisiejsi maturzyści stają przed prawdziwym dylematem: studiować czy nie studiować? Sytuacja na rynku pracy zachwiała ich wiarą w wartość wyższego wykształcenia.
– Rynek pracy zweryfikował już w pewnym stopniu wartość dyplomu poszczególnych uczelni. Sprawdzajmy, czy już w trakcie studiów uczelnia zapewnia kontakt z pracodawcą, czyli jaki ma system staży i praktyk zawodowych, w jakich projektach uczestniczą jej studenci, czy zapewnia odpowiednie zaplecze dydaktyczne – dobrze wyposażone laboratoria, pracownie, itp. To przekłada się zawsze na późniejszą sytuację absolwenta na rynku pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wdowińska-Sawicka

Dziewczyny na politechniki! oraz Dziewczyny do ścisłych! na Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Za nami Perspektywy Women in Tech Summit 2023 a na nim - po raz pierwszy! - strefa specjalna kampanii Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! Przy współpracy 4 partnerów technologicznych, 16 uczelni technicznych i uniwersyteckich wydziałów ścisłych stworzyliśmy przestrzeń edukacyjno-rozrywkową (nie tylko!) dla dziewczyn.

Więcej…

Dni otwarte

Tegoroczna kampania “Dziewczyny na politechniki!” i “Dziewczyny do ścisłych!” rozpoczęła się w marcu zupełnie nowa formułą - działliśmy globalnie i lokalnie, angażowalismy uczelniane społeczności oraz gigantów technologicznych, by wspólnie odwiedzać szkoły i na żywo - podczas lekcji inspiracyjnych i warsztatów - spotykać się z kandydatkami i kandydatami na wyższe uczelnie techniczne.

Więcej…

Wielkie odsłonięcie MURALU Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!

W tym roku celebrujemy w Perspektywy Women in Tech 15-lecie ogólnopolskiej kampanii Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! Odsłonięcie muralu połączyliśmy z konferencją prasową i prezentacją najnowszego raportu "KOBIETY NA POLITECHNIKACH 2023", który Perspektywy Women in Tech przygotowały we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - PIB i dr Anną Knapińską.

Więcej…