• Patronują

PATRONAT

Uczelnie

Politechnika Morska w Szczecinie
Politechnika Łódzka
Politechnika Krakowska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Politechnika Koszalińska
Politechnika Wrocławska
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Gdański - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki

Partnerzy technologiczni

Partner merytoryczny

Wokół akcji

Idea

Kampania Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! to pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea projektu narodziła się w roku 2006. Od tamtego czasu popularność uczelni technicznych wśród uczennic szkół ponadpodstawowych znacznie wzrosła.

Dziewczyny na politechniki! i jej „młodsza siostra” – Dziewczyny do ścisłych! zainicjowane przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy, za najważniejszy cel stawiają sobie przełamywanie stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic szkół ponadpodstawowych do podejmowania studiów technicznych i ścisłych. Nauka i technologia potrzebują kobiet. Szczególnie teraz, kiedy kultura innowacji ma coraz większe znaczenie i w tym kierunku zmierza Europa i Polska. Innowacja jest konieczna dla budowania społeczeństwa i gospodarki opartych o wiedzę i ukierunkowanych na globalną konkurencyjność. Udział kobiet w tym procesie jest jednym z kluczowych warunków jego powodzenia. Absolwentki kierunków technicznych i ścisłych muszą mieć swój wkład w tworzenie nowych rozwiązań w obszarze naukowo-technologicznym, bo ich potencjał i kreatywność są istotne dla innowacyjności kraju.

Głównymi elementami Kampanii są:

•  Wydarzenia Dziewczyny na politechniki! w ramach Dni Otwartych na uczelniach technicznych oraz wydarzenia Dziewczyny do ścisłych! podczas Dni Otwartych na wydziałach ścisłych uniwersytetów

Pracowniczki firm technologicznych, pracowniczki uczelni, wykładowczynie, ale także studentki i absolwentki spotykają się z uczennicami, aby opowiedzieć im o swojej ścieżce kariery i zawodowych fascynacjach. Zapraszają dziewczyny do zwiedzania laboratoriów, organizują dla nich warsztaty, wykłady i pokazy, sesje speed mentoringowe – dają szansę dotknięcia tego, nad czym się pracuje na kierunkach technicznych i ścisłych.

•  Lekcje inspiracyjne dla maturzystek

Ambasadorki z uczelni/wydziałów i firm partnerskich odwiedzają szkoły ponadpodstawowe, w których opowiadają uczennicom i uczniom dlaczego studia techniczne i ścisłe są właśnie dla nich.

•  Strefa Dziewczyny na politechniki! - podczas Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Kampania Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! będzie obecna na największej konferencji dla kobiet w technologiach w Europie. Strefa pełna warsztatów, prezentacji, gier i konkursów współtworzona przez uczelnie i partnerów technologicznych, bo przecież nauka i biznes muszą iść w parze!

•  Dni Dziewczyny na politechniki! w siedzibach firm technologicznych

Uczestniczki akcji będą miały również okazję odwiedzić siedziby partnerskich firm technologicznych podczas specjalnych spotkań, na których poznają kobiety pracujące w branży - role models. Dowiedzą się czym zajmuje się firma, jak się w niej pracuje, jakie są możliwe ścieżki kariery, na jakie stanowiska prowadzą rekrutację i wiele wiele innych.

•  Kampania medialna

Ogólnopolska Kampania Informacyjna w social media mająca na celu nagłośnienie wyżej wymienionych działań i zwiększenie świadomości na temat małej ilości kobiet na kierunkach technicznych. Jej kulminacyjnym momentem będzie odsłonięcie Muralu 20 kwietnia 2023!

Organizatorzy