• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Małgorzata Biernacka
tel. 71 375 7836
mabi@cs.uni.wroc.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Barbara Balawejder
Tel. 22 825 80 34/35 w. 144
marketing@wseiz.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Iwona Gorczyńska
tel. 56 611 32 08
iwa@fizyka.umk.pl

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania