Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Fundacja Edukacyjna Perspektywy od 6 lat w ramach projektu Dziewczyny na politechniki! prezentuje wyniki analizy udziału kobiet studiujących na publicznych uczelniach technicznych w Polsce.

Od momentu rozpoczęcia akcji Dziewczyny na politechniki! w 2008 roku (a pilotażowo w roku 2007) następuje systematyczny wzrost liczby studentów na uczelniach technicznych. Przeglądając statystki z ostatnich lat obserwujemy, że liczba studiujących na uczelniach technicznych w roku akademickim 2014/2015 zwiększyła się o 4811 osób przy ogólnym, gwałtownym spadku liczby studentów w Polsce.

Dzięki systematycznej analizie danych możemy zaobserwować, że udział kobiet na politechnikach rośnie. W roku 2007/2008 kobiety na uczelniach technicznych stanowiły 30,7% ogólnej liczby studentów, natomiast w roku akademickim 2015/2016 jest ich już 37% . Trend ten umacnia się dzięki konsekwentnym skoordynowanym działaniom promocyjnym i świadomościowym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Raport Kobiety na politechnikach powstaje na podstawie publikacji Głównego Urzędy Statystycznego - Szkoły wyższe i ich finanse oraz niepublikowanych danych zebranych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w czasie wieloletniej współpracy z uczelniami technicznymi w całej Polsce. Analizie zostały poddane szkoły wyższe techniczne, które są klasyfikowane przez MNiSW jako publiczne uczelnie akademickie.

Raport:
Kobiety na politechnikach 2014

Raport:
Kobiety na politechnikach 2013

Raport:
Kobiety na politechnikach 2012

  • Partnerzy

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej