W konferencji, którą prowadziła kierowniczka akcji Bianka Siwińska, wzięli udział: Małgorzata Marcińska, wiceminister pracy i polityki specjalnej, prof. Maria Nowicka-Skowron – rektorka Politechniki Częstochowskiej, reprezentujący KRPUT prof. Antoni Bukaluk – rektor UTP oraz Barbara Nowacka – kanclerz PJWSTK. Przyjechały również studentki z ATH, Politechnik: Łódzkiej, Rzeszowskiej Wrocławskiej, Warszawskiej,, PJWSTK i WSEIZ, a także studentki i doktorantki wydziałów ścisłych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Czynne na rynku pracy informatyczki reprezentowała Katarzyna Sacharczuk z firmy GTECH Polska

Minister Małgorzata Marcińska, gratulując organizatorom sukcesu akcji, dodała, że wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy jest jednym z priorytetów polityki społecznej.

- Dziś nie ma już „męskich” zawodów – stwierdził prof. Bukaluk. – Na kierunkach studiów jeszcze niedawno zdominowanych przez mężczyzn, pojawia się coraz więcej studentek, które świetnie sobie na tych studiach radzą. Prof. Nowicka-Skowron podkreśliła, że najlepszym dowodem na to, że kobiety świetnie radzą sobie na politechnikach, jest fakt, że na PCz. prawie wszystkie nagrody MNiSW dla wyróżniających się studentów w ciągu ostatnich 5 lat zdobywały dziewczyny.

Barbara Nowacka, z wykształcenia magister inżynier informatyk, opowiedziała, że kiedy zaczynała studia, w liczącej 16 studentów grupie były 2 dziewczyny. - Wykładowcom zdarzało się mówić: „panowie, włączamy komputery”, a wtedy ja swojego nie włączałam… Mimo wyraźnego postępu, kobiety są wciąż dyskryminowane na rynku pracy – stwierdziła. – W UE ich wynagrodzenia są generalnie o 16 proc. niższe od zarobków mężczyzn na tych samych stanowiskach. Te różnice nie są jednak znaczące w przypadku wysoko płatnych stanowisk, dlatego należy zachęcać kobiety do podejmowania studiów, które im taką pracę zagwarantują.

Dr Bianka Siwińska przedstawiła raport „Kobiety na politechnikach 2014" Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, który pokazuje, że dzięki konsekwentnym, skoordynowanym działaniom promocyjnym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych ustabilizowała się stała tendencja wzrostu udziału kobiet na uczelniach technicznych w ogólnej liczbie studentów. Udział kobiet na uczelniach technicznych rośnie od roku 2007/08, kiedy to wynosił 30,7% ogólnej liczby studentów. W tej chwili dziewczyny stanowią już prawie 37% studentów uczelni technicznych. Trend ten umacnia się i pogłębia.

Od początku prowadzenia akcji „Dziewczyny na politechniki!” - od roku 2008 - liczba dziewczyn na publicznych uczelniach technicznych wzrosła o 23 971, a liczba mężczyzn spadła o 8756. Spadek ten spowodowany był m.in. likwidacją obowiązkowej służby wojskowej.

Uczestnikom konferencji bardzo przypadł do gustu film promujący akcję

Już za dwa tygodnie, 3 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn. Zapraszamy do zapoznania się z jego programem i rejestracji

Dziewczyny na politechniki! oraz Dziewczyny do ścisłych! na Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Za nami Perspektywy Women in Tech Summit 2023 a na nim - po raz pierwszy! - strefa specjalna kampanii Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! Przy współpracy 4 partnerów technologicznych, 16 uczelni technicznych i uniwersyteckich wydziałów ścisłych stworzyliśmy przestrzeń edukacyjno-rozrywkową (nie tylko!) dla dziewczyn.

Więcej…

Dni otwarte

Tegoroczna kampania “Dziewczyny na politechniki!” i “Dziewczyny do ścisłych!” rozpoczęła się w marcu zupełnie nowa formułą - działliśmy globalnie i lokalnie, angażowalismy uczelniane społeczności oraz gigantów technologicznych, by wspólnie odwiedzać szkoły i na żywo - podczas lekcji inspiracyjnych i warsztatów - spotykać się z kandydatkami i kandydatami na wyższe uczelnie techniczne.

Więcej…

Wielkie odsłonięcie MURALU Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!

W tym roku celebrujemy w Perspektywy Women in Tech 15-lecie ogólnopolskiej kampanii Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! Odsłonięcie muralu połączyliśmy z konferencją prasową i prezentacją najnowszego raportu "KOBIETY NA POLITECHNIKACH 2023", który Perspektywy Women in Tech przygotowały we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - PIB i dr Anną Knapińską.

Więcej…