Program

Dziewczyny na Politechniki – Politechnika Warszawska

Kiedy: 7 kwietnia 2022r.

Gdzie: spotkanie w formie online, MS Teams

Start godzina 10.00:

  • Politechnika w soczewce - dr inż. Agnieszka Siemion, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Fizyki;
  • Spełniaj marzenia - Ewelina Drelich, studentka;
  • Inżynier bez granic – Daryna Budiakivska, studentka, członkini KN SKA;
  • Radość poszukiwania rozwiązań - dr Jolanta Ewartowska, Kanclerz PW;
  • czas na dyskusję;

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska uczestniczy w kampanii Dziewczyny na Politechniki od jej pierwszej edycji. Wspierając ten projekt podkreślamy, jak dużą wagę przykładamy do obecności kobiet w inżynierii i naukach technicznych. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter, gdyż przebiega w cieniu wojny, jaka toczy się na terenie naszego sąsiada – Ukrainy. Brutalna napaść Rosji nie ma żadnego uzasadnienia, a jej skutki odczuwają przede wszystkim Ukraińcy. Kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby starsze – wszyscy znaleźli się nagle w świecie walk i zagrożenia życia. Do Polski docierają uciekinierzy z obszarów objętych wojną i naszą powinnością jest pomoc. Obecnie większość osób przekraczających granicę to właśnie kobiety i towarzyszące im dzieci oraz osoby starsze. Są pośród nich studentki oraz pracownice, w tym dydaktyczne i naukowe, ukraińskich politechnik. Dołóżmy starań, by wykorzystać potencjał tych wspaniałych dziewczyn. Idea „Dziewczyny na politechniki” ma dziś szczególny wymiar i myślę, że nie narażę się autorom kampanii, gdy powiem, że w tym roku powinna przebiegać pod hasłem „Politechniki dla dziewczyn z Ukrainy”.


Małgorzata Karabowicz
I rok studiów magisterskich Fizyki Technicznej na specjalności Fizyka i Technika Jądrowa

I rok studiów magisterskich Fizyki Technicznej na specjalności Fizyka i Technika Jądrowa, Wydział Fizyki, członkini Heavy Ion Research Group na Wydziale Fizyki PW, wiceprezes Koła Naukowego Zarządzania Projektami „PMArt” w roku akad. 2020/21

Dlaczego fizyka i dlaczego na PW? Bo zarówno kierunek studiów, jak i uczelnia dają możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach.

Podczas zajęć nauczyłam się jak nauka może wspierać i wykorzystywać nowe technologie. Dzięki programowi Erasmus+ odbyłam zagraniczne praktyki zawodowe, które dały mi bezcenne doświadczenia. Spełniłam swoje marzenie o pracy w międzynarodowym ośrodku naukowym, gdzie z powodzeniem mogłam wykorzystać nabyte podczas studiów wiedzę i umiejętności.

Działalność w KN „PMArt” oraz KN Fizyki Komputerowej (które są tylko dwoma z ponad setki dostępnych), a także liczne projekty oraz m.in. udział w wielu warsztatach organizowanych dla studentów PW pozwoliły mi na rozwijanie moich zainteresowań związanych zarówno z obszarami umiejętności twardych, jak i miękkich.

Poznałam wielu niesamowitych ludzi z pasją, którzy codziennie motywują mnie do działania i dalszego rozwoju.


Magdalena Krajewska

Punkt informacyjny
Politechnika Warszawska

Magdalena Krajewska
tel. +48 (22) 234 57 33
magdalena.krajewska@pw.edu.pl

  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania