Program

7 kwietnia 2022

Już 7 kwietnia otworzymy swoje drzwi w ramach 15 edycji akcji miesięcznika "Perspektywy" - Dziewczyny na politechniki. To akcja kierowana do wszystkich zainteresowanych studiami w Akademii Morskiej w Szczecinie. Tego dnia po raz kolejny, wspólnie z "Perspektywami" będziemy odczarowywać mit, jakoby nauki ścisłe i kierunki techniczne były domeną chłopaków. Dziewczyny często wybierają techniczne studia i świetnie się w tym odnajdują.

7 kwietnia zobaczycie nasz statek Nawigator XXI, laboratoria i symulatory na wszystkich wydziałach. Wejdziecie na mostek nawigacyjny, zobaczycie, jak działa siłownia okrętowa, odwiedzicie największe statki i magazyny za pomocą technologii VR, poznacie tajniki automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych, zrozumiecie sztuczną inteligencję czy odwiedzicie laborarotium Zielonej Energetyki.

Ponadto - wysłuchacie prelekcji trzech mentorek - związanych z logistyką, ochroną środowiska, OZE i nawigacją:

 • Magdalena Klera_Nowopolska - "Od rejsu po Bałtyku do lotu na Marsa" (godz. 10:00 sala nr 19, godz. 12:00, Aula Łaskiego)
 • mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopinska - "NOWE TECHNOLOGIE. Wyznaczanie kierunków świata – dawniej i dziś" (godz. 11:00 sala nr 19, godz. 10:00, Aula Łaskiego)
 • dr inż. Agnieszka Deja - "MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA MORSKIEGO TWORZYWAMI SZTUCZNYMI" (godz. 12:00 sala nr 19, godz. 11:00, Aula Łaskiego)

LISTA LABORATORIÓW dostępnych od 10:00 do 16:00 (w turach co pół godziny):

Wydział INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU

 • Laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych
 • Laboratorium Nowoczesnych Technologii Informacyjnych (VR)
 • Laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki
 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania
 • Laboratorium Ochrony Środowiska
 • Laboratorium Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa

Wydział MECHANICZNY

 • Laboratorium Chłodnictwa
 • Symulator Siłowni Okrętowych K-SIM ENGINE
 • Laboratorium Diagnozowania Maszyn i Analizy Maszyn
 • Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Laboratorium Obróbki Cieplnej i Prób Technologicznych
 • Laboratorium Prób Technologicznych i Kompozytów Polimerowych

Wydział NAWIGACYJNY

 • Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego
 • Symulator systemu ARPA
 • Europejskie Centrum Szkoleń LNG
 • Interaktywne Laboratorium Nawigacji

Wydział MECHATRONIKI i ELEKTROTECHNIKI

 • Laboratorium Aparatów Wysokich Napięć WAŁY CHROBREGO
 • Laboratorium energoelektronicznego przetwarzania energii elektrycznej WAŁY CHROBREGO
 • Symulator Siłowni i Elektrowni Okrętowej Norcontrol WAŁY CHROBREGO
 • Laboratorium badań cyfrowych i symulacji WILLOWA
 • Laboratorium układów pneumatyczno-elektronicznych WILLOWA
 • Laboratorium programowania automatyki przemysłowej i mikroprocesorów WILLOWA

Wydział INFORMATYKI i TELEKOMUNIKACJI

 • Laboratorium sztucznej inteligencji i widzenia maszynowego
 • Laboratorium programowania systemów multimedialnych i VR
 • Laboratorium sieci komputerowych i bezpieczeństwa

NAWIGATOR XXI

 • Zwiedzanie Statku badawczo-szkolnego Akademii Morskiej - JANA Z KOLNA

Dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Rozwój technologii, a za nim również zmiany w naszej uczelni, pozwalają nam dzisiaj śmiało powiedzieć, że ani na etapie szkolenia, ani późniejszej pracy w nawet bardzo trudnych warunkach, nie różnicujemy naszej oferty jako skierowanej do mężczyzn lub kobiet. Każdy studiuje i zdobywa praktykę na tych samych zasadach, każdy ma takie same szanse na start. Stereotypy, jakoby kierunki techniczne, czy uczelnia morska – miały być zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, odpłynęły już dawno. Nasze koleżanki i absolwentki to szanowane nauczycielki akademickie, z powodzeniem prowadzące badania naukowe w najbardziej skomplikowanych aspektach inżynierii, to także odnoszące sukcesy specjalistki nawigacji, inżynierii mechanicznej, sektora TSL, geodezji, branży IT. To one tworzą nowoczesne projekty, kreują nowe rozwiązania, opracowują wynalazki, które stanowią nie tylko o wartości naukowej naszej uczelni, ale które mogą zaważyć na przyszłości nas wszystkich.

Czy mierzą się ze stereotypami? Nie wątpię, ale mam nadzieję, że coraz rzadziej. Dzięki rozwojowi technologii, nawet w trudniejszych zawodach – np. w pracy na statku – znika stereotyp „słabej” płci, a siła fizyczna nie stanowi już przeszkody na drodze do realizacji zawodowych marzeń.


Kinga Pelzner
studentka nawigacji (w jęz. angielskim), II rok

Wybrałam Akademię przede wszystkim dlatego, że jest to jedyna uczelnia w Polsce oferująca studia na kierunku nawigacja w języku angielskim. Skończyłam anglojęzyczne liceum, w którym zdawałam maturę międzynarodową. Po zakończeniu nauki chciałabym pracować dla jednej z największych międzynarodowych korporacji morskich. Ze względu na międzynarodowy wymiar gospodarki morskiej, podróże po świecie i zróżnicowane kulturowo załogi statków, kształcenie w języku angielskim, którym będę posługiwać się w pracy, było dla mnie szczególnie istotne.

W tej chwili skupiam się na odbyciu jak największej ilości praktyk tak, by wiedza z wykładów i ćwiczeń znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości.


Rafał Zaweracz

Punkt informacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

Rafał Zaweracz
tel. 665370683
r.zaweracz@am.szczecin.pl

 • Partnerzy

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania