• Patronują

Z ponad 300 zakładami produkcyjnymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami na całym świecie, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA wyznacza trendy w branży automotive.

W Faurecii, należącej do go Grupy FORVIA, w Polsce zatrudnionych jest ponad 7 000 osób w 9 zakładach produkcyjnych oraz 1 Centrum Badawczo-Rozwojowym (R&D). 40% załogi stanowią kobiety, a we wszystkich zakładach w Faurecii, blisko 400 Pań obejmuje stanowiska managerskie.

Politykę Faurecii wyróżnia przede wszystkim podejście do pojęcia różnorodności. Zgodnie z głównym założeniem firmy „diversity is a strength”, organizacja stale udowadnia, że branża automotive jest doskonałym miejscem pracy zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, których w tym sektorze zatrudnienia jest coraz więcej. Faurecia jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Faurecia intensywnie promuje podejmowane inicjatywy, które mają sprzyjać zmianie sposobu myślenia o kobietach w branży stereotypowo uważanej za męską. W ramach swojego programu Diversity & Inclusion firma prowadzi szereg działań antydyskryminujących. W tym zakresie przeprowadza szkolenia dla szerokiego grona pracowników. Od osób pracujących na produkcji, specjalistów, aż po menadżerów i kadrę zarządzającą.

Oprócz stałych działań firma realizuje także liczne akcje wspierające. Swoje wartości Faurecia wyraża także podczas corocznego wydarzenia FORVIA Women’s Summit Już dwa lata z rzędu uczestniczki biorą udział w warsztatach rozwojowych z zakresu zarówno kompetencji miękkich jak i twardych. Jest to także czas relaksu i dbałości o siebie. Dlatego też drugi dzień wydarzenia w ostatnim roku poświęcony był tematowi well-being. Choć firma na co dzień dba o rozwój swoich pracowniczek, to doroczne wydarzenie jest dla nich specjalnym czasem integracji i wyróżnienia. Podczas FORVIA Women’s Summit firma docenia swoje pracownice oraz nagradza je za codzienne zaangażowanie zarówno w życie zawodowe, jak i pozazawodowe np. za działalność na rzecz lokalnych społeczności czy udział w wolontariacie.

Swoje wartości i podejście firma chce promować także na zewnątrz, stąd motywacja do wzięcia udziału w kampanii Dziewczyny na politechniki! Faurecia ściśle współpracuje z uczelniami i szkołami technicznymi już na etapie poznawania potencjalnych kandydatów. Zachęca młode kobiety i uczennice do podejmowania studiów technicznych. Zakłady Faurecii są również otwarte na panie pracujące na produkcji. Stanowiska stereotypowo postrzegane jako męskie, jak np. dyrektor zakładu, kierownik BHP czy mistrz produkcji w Faurecii są często obsadzone przez kobiety, ponieważ to wiedza i doświadczenie decydują, a nie płeć.

Stawianie na różnorodność i wsparcie kobiet w zawodach technicznych i inżynieryjnych to korzyść zarówno dla zatrudnianych, jak i zatrudniających. Korporacje powinny być otwarte na pracowników i z góry nie narzucać podziałów ze względu na płeć. Faurecia potwierdza to podejście biorąc udział w certyfikacji Diversity IN Check. Pozytywne przejście procedury badania realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to jasny sygnał, zarówno dla partnerów biznesowych, jak i klientów, że dana firma to odpowiedzialny pracodawca, który dba o różnordoność i inkluzywność.

W nastawionej na rozwój kobiet firmie nie powinno dziwić, że tegoroczną ambasadorką programu Diversity & Inclusion jest — Marta Groszek, która studiowała Mechanikę i Budowę Maszyn na Politechnice Wrocławskiej i ukończyła ją ze stopniem magistra ze specjalizacją Konstruktor.

Swoją drogę zawodową w Faurecia R&D Accessories, rozpoczęła od stażu. Następnie otrzymała pracę na stanowisku PDE – Product Development Engineer, a obecnie pełni obowiązki Product and Process Validation Leader dla projektu BMW. Jest odpowiedzialna za komunikację z klientem oraz rozwój produktu, m.in. za proces walidacji zagłówka, za design mechanizmu 3D i 2D oraz funkcjonalność rzeczywistej części. Jej praca ma wpływ na ostateczny kształt produktu i to by był atrakcyjny, funkcjonalny, a co najważniejsze – bezpieczny.