• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wojskowa Akademia Techniczna
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania