• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Kobiety na Politechnikach 2020

We współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji przygotowaliśmy raport "Kobiety na Politechnikach 2020" Skupia się on w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

Raport:
Kobiety na politechnikach 2020

pobierz


Raport:
Kobiety na politechnikach 2014

Raport:
Kobiety na politechnikach 2013

Raport:
Kobiety na politechnikach 2012

 

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania