• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Punkt informacyjny

Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński,
rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika to wspaniała przygoda nie tylko dla mężczyzn. Mamy coraz więcej kobiet studentek, doktorantek i wśród samej kadry naukowej. Kobiety piastują również ważne funkcje w naszej Uczelni. Małe studentki zgłębiają tajniki nauk ścisłych w Dziecięcej Politechnice – taka jest rola uczelni wyższych – edukacja od najmłodszych lat. Dzień Otwarty w Politechnice Świętokrzyskiej to znakomita okazja do zweryfikowania swoich poglądów, że inżynier to typowo męskie zajęcie. Życząc sukcesów na egzaminie dojrzałości, czekamy na Was na I roku studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.

Aleksandra Skrzyniarz i Joanna Piskorz
II rok, kierunek odnawialne źródła energii

Już jako uczennice klas geograficznych w szkole średniej, interesowałyśmy się tematyką „zielonej energii”. Chciałyśmy poszerzyć wiedzę i móc ją przekazywać w sposób klarowny, w oparciu o badania i przebytą praktykę. Gdy dotarła do nas informacja o otwarciu kierunku na Politechnice Świętokrzyskiej, którym są odnawialne źródła energii, postanowiłyśmy na niego aplikować. Dziś wiemy, że nasz wybór był trafny. To tutaj zdobywamy doświadczenie w pozyskiwaniu energii z odnawialnych zasobów. Zależy nam na poprawie polskiej energetyki przy jednoczesnym polepszeniu warunków środowiska.

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania